แท่งตัวตอกโลหะ สำหรับตอกมือ

รับผลิตแท่งตอกอักษรโลหะ สำหรับงานตีตรา ลัญญลักษณ์ โลโก้ ข้อความ หรือเครื่องหมาย พร้อมชุบแข็ง สำหรับการใช้งาน โดยการตอกแท่งปั๊ม ด้วยมือ