About us

บริษัท SKMOULD หรือ ร้านเส็งแกะสลัก ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ.2517 ก่อตั้งโดย คุณ มงคล วนวิทย์

นโยบายของบริษัท คือการนำนวัตกรรมเข้ามา เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีเป้าหมายอันแน่วแน่เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเตรียมพร้อมกับการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา

บริษัท skmould ดำเนินธุรกิจมาจนปัจจุบัน โดยมีประสปการณ์ความชำนาญในงานโลหะมามากกว่า 40ปีโดยธุรกิจหลักของบริษัทคือ

  • งานแกะสลักโลโก้ หรือลวดลายลงบนโลหะ ด้วยเครื่อง CNC ENGRAVING และ LASER ENGRAVING
  • งานตัวตอก ตราตอก แท่งตอกอักษรโลหะ และตัวตอกขนาดเล็ก
  • งานผลิตงานแม่พิมพ์ ต่างๆ อาธิ แม่พิมพ์ทองเหลือง แม่พิมพ์สบู่ แม่พิมพ์กดความร้อน แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก แม่พิมพ์ปั๊ม แม่พิมพ์ดันนูน ฯลฯ
  • งาน EDMชิ้นงาน หรือแกะสลักทองแดงสำหรับงานเพื่อนำไป EDM Machinin
  • รับผลิตมีดแกะWAX ตามองศาที่ต้องการ รับประกันความทนทานและพึงพอใจ

ทั้งนี้เรายังมีบริการในส่วนต่าง เช่น งานรับจ้างผลิตชิ้นส่วนตามแบบ งานกัดกรด กัดลาย ยิงทราย ไวร์คัท ชุบแข็งโลหะ ฯลฯ