ชุบแข็ง

ชุบแข็งโลหะ

งานชุบแข็งด้วยระบบไฟฟ้า ชุบได้ทุกวัสดุ สามารถระบุ spec ที่ต้องการได้

อลูมิเนียม

อะลูมิเนียม

สื่อความร้อนที่ดีไม่แพ้งานทองเหลือง เหมาะกับงาน กดความร้อน กดหนัง กดไม้ และวัสดุอื่นๆ

hotstamp

ทองเหลือง

สื่อความร้อนได้ดี เหมาะกับงาน กดความร้อน กดหนัง กดไม้ และวัสดุอื่นๆ

ทองแดง

ทองแดง

เป็นสื่อไฟที่ดี นิยมนำไปใช้ในงาน EDM ชิ้นงานโลหะ

โลหะ

โลหะ

คุณภาพที่แตกต่างไปตามเกรดโลหะ สามารถนำมาแปรรูปเป็นแม่พิมพ์ได้ทุกชนิด