รับแกะwax / แม่พิมพ์แว็กซ์

รับผลิต งานแกะwax แม่พิมพ์แว็กซ์ งานต้นแบบ แม่แบบ งานแม่พิมพ์ สำหรับนำไปเหวี่ยงหรือหล่อตามแบบ