แกะสลักแม่พิมพ์โลหะ

งาน แกะสลัก โลโก้ ข้อความ หรือลวดลายต่างๆ ลงบนพื้นผิวของแม่พิมพ์ ด้วยระบบ CNC สำหรับแม่พิมพ์ฉีด แม่พิมพ์เป่า แม่พิมพ์ยาง แม่พิมพ์อัด insert-mould, injection-mould รองรับชิ้นงานทุกรูปทรง โดยงานกัดcncเป็นกระบวนการสำหรับงานที่ต้องการความคมชัดสูง