แท่งกดความร้อน อลูมิเนียม

รับผลิต แม่พิมพ์ อลูมิเนียม บล็อค กดความร้อน บล็อคดันนูน บล็อคลูกกลิ้งงานไม้ แม่พิมพ์ กดความร้อน ด้วยวัสดุอลูมิเนียม