แท่งกดความร้อนทองเหลือง

รับผลิต แม่พิมพ์ทองเหลือง บล็อคทองเหลือง สำหรับกด ฟรอยด์ทอง กดหนัง กดผ้า หรือ พาเลทไม้ ด้วยกรรมวิธี
hotstamp(กดความร้อน) hot-press สามารถสั่งทำได้ทั้งหน้าเรียบและหน้าโค้ง